Szabat, a dzieło Chrystusa

Szabat jako symboliczny czas spotkania z Bogiem zapowiadał świat bez skażenia grzechem i powrót do Bożego Raju.

Nakaz świętowania 7 dnia pojawia się w momencie kiedy Bóg nadaje Prawo poprzez Mojżesza całemu Izraelowi, nawiązując do Ogrodu Eden gdzie człowiek żył jeszcze w przyjaźni z Bogiem.

„Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.” Wyjścia 20:8-11

„Będziecie przestrzegać moich sabatów i będziecie moją świątynię zbożnie czcić; Jam jest Pan.” Kapłańska 19:30

Szabat dotyczył nie tylko Izraelitów, ale i całej Ziemi Obiecanej którą zamieszkiwali. Zgodnie z zasdą 1 dzień = 1 rok. ( Co symbolizuje również koniec swiata po 6000 tysiącleciu.)

„I przemówił Pan do Mojżesza na górze Synaj tymi słowy:  Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Gdy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana: Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę, i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana.” Kapłańska 25

Kraina, którą zamieszkiwał Izrael i odpoczynku z nią związanego była namiastką nadejścia przyszłego Królestwa Bożego, które ogarnie całą Nową Ziemię. Dlatego przykazanie dotyczące Szabatu dzieli Dekalog na dwie części, na 3 i 6 przykazań. Pierwsze 3 dotyczą istoty Boga, natomiast dalsze 6 relacji między ludźmi. Szabat jest więc spoiwem, który łączy Boga i człowieka. Jest 4 przykazaniem, które w alfabecie odpowiada  Δ – Delcie, Dalet która symbolizuje drzwi / bramę. Wyjaśnił to sam Chrystus, mówiąc na czym opiera się Prawo i Prorocy.

Tygodniowy Szabat nie był wyjątkiem , takie same zasady odpoczynku i powstrzymywania się od pracy Izrael miał przestrzegać w każde Święto czy Nów Księżyca gdyż wszystkie Szabaty kierują uwagę człowieka do połączenia się dwóch światów w jednym punkcie, a dokładnie jednej osobie Jezusie Chrystusie.

Potwierdzenie wyjaśnienia tej symboliki znajdziemy w liście do Kolosan.

Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu.  Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus.” Kolosan 2:16-17

Apostoł Paweł wyróżnia tam 3 rodzaje Szabatów : „Święto, Nów i tygodniowy” ten podział pochodzi że Starego Testamentu.

„Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.” 1 Kronik 23:31

„Ofiary całopalne według nakazu Mojżesza w sabaty, w święta nowiu i w trzy coroczne święta, w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów.” 2 Kronik 8:13

Szabat jako dzień powstrzymywania się wszelkiego niepotrzebnego działania spowodowanego grzechem Adama czyli interakcji z ludźmi w codziennych doczesnych sprawach (praca) miał nie dawać człowiekowi okazji do grzeszenia, a jedynie skupiać wzrok na Bogu i czynieniu Jego woli przez co miał symbolizować odpoczynek od własnych starań o zbawienie, a które Bóg dał nam w swojej łasce poprzez dzieło swojego Syna.

 „A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego; kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich.” Hebrajczyków 4:9-10

Do Bożego odpocznienia (Szabatu) człowiek wchodzi pokładając swoje zbawienie w Chrystusie czyli Panu Odpocznienia (Szabatu).

Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.” Mateusza 12:8

Warunkuje to otrzymanie od Boga Jego pieczęci czyli Ducha Świętego, który utwierdza nas w Jego zbawieniu i daje wytchnienie od ciężaru potępienia, który spoczywał na człowieku polegającym na własnej sprawiedliwości.

„A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia.” Efezjan 4:30

 „W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym” Efezjan 1:13

Apostoł Paweł, który w listach wyjaśnia nam ukryte sprawy Ewangelii nie nakazuje, ale i nie zakazuje świętowania konkretnego dnia tygodnia, bo to nie ma znaczenia dla zbawienia człowieka. Odpoczynek od przekleństwa grzechu i spotkanie z Bogiem mamy w Chrystusie, a nie dniu tygodnia.

„Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu.  Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu.” List do Rzymian 14:5-6

Arka Przymierza z Dekalogiem stała w Miejscu Najświętszym Świątyni, gdzie pojawiał się Bóg. Sam Pan Jezus powiedział, że to On jest żywą Świątynią Boga i to na Niego wskazywała cała symbolika dana Izraelowi. To również On odnowił przyjaźń między Bogiem, a człowiekiem.

Chrystus mając dwie natury Boską i ludzką jest dla nas Szabatem gdzie stworzenie spotyka się ze Stwórcą i odbija Jego charakter. Bóg chce, aby nowonarodzony człowiek posiadał charakter Chrystusa w stosunku do innych, a to wynika z faktu, wejścia do odpocznienia Bożego czyli uwolnienia się od przekleństwa zakonu. Dlatego Pan Jezus wyjawił sens Prawa.

„Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali.  Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie.” Jana 13:34

„Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.” Galatów 5:14

„Zakon zaś nie jest z wiary, ale: Kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego Ducha otrzymali przez wiarę.” Galatów 3:13-14

Bóg skończył swoje dzieło 6 dnia (sześcian), a więc 7 dzień stał się już symbolem pełnego objawienia się natury Boga w Jego stworzeniu, tak jak dzieło Chrystusa zakończyło proces odkupienia człowieka.

„Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane.” Hebrajczyków 3:3

Nasz Szabat jest na poziomie Duchowym, tak samo jak obecny Lud Boży, który tworzony jest w duchowym wymiarze spajanym za pośrednictwem Chrystusa na całej Ziemi. Powrót Chrystusa będzie czasem zebrania wszystkich owiec w jedno.

Dlatego  7000-lecie zacznie się Wielkim Szabatem dla całej Ziemi i widzialnym spotkaniem z Bogiem, który pochwyci zbawionych do siebie na 1000 lat, aby powrócić z nimi na Nową Ziemię.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Szabat, a dzieło Chrystusa

 1. JAN pisze:

  „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.” Wyjścia 20:8-11

  Po czym Chrystus uzdrawia w sabat, a na zarzuty uczonych w piśmie mówi, że sabat jest dla Człowieka, a nie Człowiek dla sabatu. Mówi tymi SŁOWAMI, że CZŁOWIEK więcej znaczy od tego, który sabat ustanowił. Nie jest to bowiem JEGO OJCIEC, który JEST w Niebiesiech a ojciec kłamstwa, który nie wytrwał w PRAWDZIE. Uczniom Swymi Tym którzy GO Słuchali mówił, zanim go ukrzyżowali – Królestwo Boże Jest w WAS, Jeszcze większe rzeczy czynić będziecie niż JA czyniłem. Mówi też: nikt nie objawi OJCA, który Jest w Niebiesiech, tylko SYN. TYLKO SYN!!! żadne pismo, żadne liczby i cyferki – TYLKO SYN!!! Musicie się obudzić[ponownie narodzić z Ducha i z Wody],że zawsze Jesteście Dziećmi Bożymi. Jesteście Skrzyżowaniem Ducha z Materią(CHRYSTUSEM) [Wodną Matrycą].
  A ten pan JUŻ został osądzony poprzez obnażenie kłamstwa po słowach: WYKONAŁO SIĘ.

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Sabat symbolizuje odpoczynek od swoich zmagań o doskonałość w przestrzeganiu Zakonu, a przesłanie Dobrej Nowiny to Wolność od przkeleństwa Zakonu w Chrystusie i poddanie się kierownictwo Bożej Woli. Wejść do Odpoczynku Bożego można jedynie poprzez Chrystusa i to symbolizował Szabat – łączność z Bogiem bez grzeszenia.

   Polubienie

   • JAN pisze:

    Tak. To co piszesz to wspaniałe spostrzeżenia. Jak to zrobić i czym mówi biblia?Jak stać się WOLNYM? Bo to nie będzie kiedyś. „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcze idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże OBECNEGO CZASU nie rozpoznajecie?” To ma się stać w tym tzw. JUŻ [wy mówicie(obserwując zmiany w czasie, bo tylko to mogą zmysły cielesne), że Żniwa się zbliżają, a JA(Duch) mówię Wam, że JUŻ zboża są gotowe do Żniw], o którym mówił. Mówił o wewnętrznej MOCy każdego Człowieka, o Jego wewnętrznym Chrystusie. Cielesny Człowiek{ta Jego część}jak i Świat postrzegany cielesnymi zmysłami{OTO MATKA Twoja} przez Chrystusa JEST PRA(o)jekcją[staje się w bezczasowej chwili JUŻ] wiecznej bezczasowej PRAwdy Boga[OJCA, który Jest w Niebiesiech – DUCHA(tego samego DUCHA PRAWDY, który mówi w Nas]. I to Jako całość Jest PEŁNIA – SYN Człowieczy= Człowiek zRODzony. Działanie tej PEŁNI, tego KIM Jest Człowiek zRODzony pokazał Jezus. Zaprzyj się samego Siebie oznacza, że nie Jesteś jedynie Tym co Przejawione – Ziemskie[wszystko co tu poznałeś, czego się nauczyłeś, co odkryłeś było po coś ważnego], lecz Jesteś Żywym PRAwem, które Bóg[DUCH] zapisuje w Tobie. Jesteś stale Piszącą się Księgą Życia. Jednoczysz się ze wszystkim, co z MIŁUJĄCEGO Życie DUCHA powstaje, kiedy MIŁUJESZ TO KIM Jesteś i Bliźniego Swego Jak Siebie Samego, bo też TYM Jest. Z PRA wiedliwy Jest ten, przez którego MIŁUJĄCY ŻYCIE i który Życiem JEST, DUCH[PRAwda] Przejawia się. Drzewo Życia daje dobry Owoc.
    Jedynym grzechem Świata był grzech kreacji jego samego i zdarzeń w Nim, kiedy zwiedziony Człowiek zRODzony[jego przejawiona część] uznał, że Jest Tylko ciałem bez Ducha i zaczął walczyć o ułudę posiadania Ziemskich bogactw. Kreacja STRACHU=braku wewnętrznej hARmonii=braku MIŁOWANIA= braku Chrystusa. Ten grzech został raz na zawsze zgładzony po słowach WYKONAŁO SIĘ. A więc MIŁUJMY SIĘ.

    Polubienie

  • JAN pisze:

   …który nie wytrwał w PRAwdzie= w NATURZE ŻYCIA, stworzył ludzki KLON – bez DUCHA BOŻEGO[Żyjącego OJCA ŻYCIA] – coś sztucznego – nieNaturalnego, a więc martwego.

   Polubienie

   • Cupak pisze:

    Dlatego świat nieustannie oddaje cześć pustemu sześcianowi „Miejsca Najświętszego” – umysłowi cielesnego człowieka – 666, który symbolizuje odłączenie się ludzkości od jedności z Bogiem i kreacje fałszywych religii i bogów wedle ludzkiej natury przeciwnej Duchowi Bożemu.
    W Chrystusie nastało ponowne połączenie się człowieka i Boga, które zmywa przeklęństwo śmierci Adama powodowanego łamaniem woli Stwórcy.

    Polubienie

 2. JAN pisze:

  Piszesz: najwyższy autorytet biblii w sprawie zbawienia Człowieka.
  Pamiętaj: Litera zabija, to DUCH ożywia. Najwyższym autorytetem w tej kwestii JEST DUCH PRAWDY. ON JEST Słowem Bożym w Człowieku i to ON doprowadza Człowieka do całej PRAWDY, czyli do wyzwolenia =zbawienia. Miłujcie bezwarunkowo w DUCHU PRAWDY, a Matka Ziemia weźmie Was pod Swą Pieczę i nie będzie takiej straszności na Świecie, której byście się bali.

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Masz tu racje bo Pismo bez potwierdzenia Ducha Prawdy i wyłożenia poprawnie dogmatow i proroctw od Ojca nie daje samo życia, bo samo czytanie bez prawdziwej wiary nie buduje człowieka. Jedank w połączeniu z Duchem Świętym staje się Słowem Życia, który potwierdza nam życie Chrystusa i uwierzytelnia Jego osobę jako Syna Bożego, pośrednika do Ojca.

   „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.” Jana 8:12

   „Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego.” Jana 6:68

   W najbardziej rozpoznawalnym znaku nieba „Orionie” mamy postać trzymającą Zwój Pisma i pochodnie światłości, która symbolizuje oświecenie poprzez Słowo Boże, które najpierw stało się ciałem, a potem zostało spisane, aby świadczyć całemu światu i będzie również tym, który osądzi całą ludzkość.

   „Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym” Jana 12:48

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.