Dwie kobiety Apokalipsy

Rozpoznanie Wielkiej Nierządnicy z Apokalipsy Jana jest bardzo proste i nie da się pomylić jej tożsamości z innymi światowymi tworami, gdyż Biblia jest bardzo dokładna w tym temacie.

Jak możemy zobaczyć na ilustracji pochodzącej z Biblii Lutra z 1534 roku kobietą z potrójną tiarą na głowie i kielichem nierządu duchowego pojącym świat oraz siedzącą na siedmiogłowej Bestii jest papiestwo.

Kobieta w Biblii symbolizuje małżonkę Boga.

„W czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, → Izrael ? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi.” Jeremiasza 3:6

Cały rozdział 16 Księgi Ezechiela mówi w sposób symboliczny o duchowym nierządzie małżonki Boga.

W Apokalipsie czyli Księdze opisującej losy ludzkości od czasu zmartwychwstania Chrystusa do końca świata pojawiają się dwie kobiety i zawsze oznaczają one Kościół Chrystusa – Duchowy Izrael.

Jest tak ponieważ od czasu zmartwychwstania Chrystusa i zesłania Ducha Świętego nie ma już podziałów na narody, a wszyscy wierzący w Chrystusa są jednym Ludem Boga – symbolicznym duchowym Izraelem.

Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” Galacjan 3:28

Dlatego te dwie kobiety muszą opierać się na chrześcijańskiej podstawie.

Pierwszą kobietą jest Oblubienica Chrystusa której świat nie dostrzega, ale kiedy ją zauważa to jej nie cierpi bo naśladuje ona pokornego Chrystusa i nie ulega światu tak jak nie ulegał światu Jezus Chrystus, a Bóg jest jej siłą.

„Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.” Jana 15:19

„I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.” Apokalipsa 21:9

Druga kobieta chcąca przed światem uchodzić za małżonkę Chrystusa to Wielka Nierządnica – matka wszelkich duchowych nierządnic, która ma władzę* nad Bestią czyli królestwami ziemi, a Bestia kocha ją i jej słucha, tak samo jak król Achab uległ Jezabel.

*(w starożytności średniowieczu ta władza była jawna, obcenie jest ukryta i prowadzona przez różne zakony i tajne stowarzyszenia, które powstały m.in do zwalczania reformacji i umacniania władzy Rzymu nad światem)

Bestia nastomiast to całość społeczeństwa tworząca bezduszny i potężny moloch reprezentowany przez władców, niegdyś królów, a obecnie są to rządy państw i zakulisowe elity bankierskie. Siła i potęgą Wielkiej Nierządnicy jest więc Bestia, która upija się fałszywymi doktrynami.

Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem* jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.” Objawienia 17:2

 • *Wino symbolizuje prawdy wiary i doktryny, w przypadku Nierządnicy są to zwodnicze nauki oparte na pogańskich tradycjach i filozofiach nie mających pokrycia w PŚ

Wystarczy prześledzić strukturę społeczną w średniowieczu, aby mieć obraz tego kto był na czele i wpływał na politykę europejskich monarchów, a tym samym na całą Bestię (ówczesną narodową Europę spuściznę po Imperium Rzymskim) .

Czy kościół chcący być postrzegany jako Chrystusowy mogłby posiadać tu na ziemi jakąkolwiek władzę nad królami ziemskimi ? Popatrzmy na przykład jaki daje nam sam Jezus, który taką władzę odrzucił, wyrzekając się cielesnej grzesznej ludzkiej natury, która pragnie zaszczytów i panowania nad ludźmi.

„I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu będziesz służył.” Łukasza 4:5-6

Wartą odnotowania ciekawostką jest fakt, że jeszcze w połowie lat 60 XX wieku (55 lat temu) odbyła się po raz ostatni koronacja tytułująca papieża Ojcem książąt i królów, władcą świata oraz zastępcą (łac. vicarius) Jezusa Chrystusa !!!

Ewangelia stanowczo zabrania człowiekowi być przewodnikiem duchowym w miejscu Chrystusa, pośredniczyć lub zastępować Go dla innych ludzi, zaleca wręcz uniżenie wobec innych i kierowanie swojego duchowego wzroku ku niebu gdzie mieści się Tron Boży !!!

Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,  a kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony.” Mateusza 23:9-12

 

Papież siędzący na Wielkim Białym tronie pomiędzy aniołami co przywodzi na myśl tron samego Boga.

„I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.” Apokalipsa 20:11

Innym Tronem Bożym gdzie również pojawiał się Bóg była Arka Przymierza z dwoma Cherubami znajdująca się w Miejscu Najświętszym Świątyni.

Obecnie od czasu zmartwychwstania Chrystusa wszystko to znajduje się w wymiarze duchowym w Jezusie Chrystusie, natomiast Świątynią Boga są ludzie wierzący w Syna Bożego gdzie ten ma swój Tron pośród nich.

„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?” 1 list do Koryntian 3:16

Apostoł Paweł  przestrzegał, że zanim przyjdzie koniec świata ktoś zasiądzie w Świątyni Bożej (ludzkich umysłach) podając się za samego Boga.

„Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,  przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” 2 Tesaloniczan 2: 3-4

Co o sobie myśli papiestwo powiedział otwarcie sam papież.

Ponieważ jednak zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmocnego” Papież Leon XIII – 1894

Inkwizycja to jeden z przykładów władzy Wielkiej Nierządnicy nad Bestią, gdzie władza państwowa była uległa władzy religijnej ! Gdyż bez przyzwolenia państwa nie można karać ludzi za ich poglądy religijne.

„I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.” Apokalipsa 17:6

Czyli symbolicznie bezsilna kobieta rozkazywała potędze państwowej – Bestii. Tak samo jak Jezebela, nakazała Achabowi narzucić siłą w całym Izraelu kult Baala i Aszery.

Błędem jest myślenie, że te sprawy dotyczyły wyłącznie ciemnych wieków średniowiecza. Bo w czasach końca ma powtórzyć się po raz kolejny ten sam schemat, gdzie Kobieta za sprawą Bestii zmusi świat do oddania czci swojemu duchowemu autorytetowi. Bardzo możliwe jednak ze to powtórne zwiedzenie świata przyjmie formę powracającego fałszywego Chrystusa – mesjasza elit, dlatego ludzkość odda mu pokłon i złoży na jego ręce duchowy autorytet czyli odda pokłon przywróconemu do życia obrazowi Bestii (zjednoczonej religijnej i państwowej totalnej władzy człowieka) analogicznie jak w Babilonie gdzie taką władze posiadał Nabuchodonozor (księga Daniela rozdział 3)

 

Dodatkowe materiały:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

7 odpowiedzi na „Dwie kobiety Apokalipsy

 1. SS pisze:

  Wartą odnotowania ciekawostką jest fakt, że jeszcze w połowie lat 60 XX wieku (55 lat temu) odbyła się koronacja tytułująca papieża Ojcem książąt i królów, władcą świata oraz zastępcą Chrystusa !!!

  Mam pytanie – do jakieo historycznego wydarzenia się odnosisz?

  Polubienie

  • Cupak pisze:

   Była to koronacja papieża Pawła VI ostatnie takie wydarzenie w historii, ale mam też pewną hipotezę dlaczego nastąpiła zmiana.

   Polubienie

   • SS pisze:

    Dziękuję, poczytam o tej koronacji. Chętnie poczytam o hipotezie, jeśli nie teraz, to w jakimś kolejnym wpisie. Trzymam kciuki za prowadzenie ciekawego bloga.

    Polubione przez 1 osoba

   • Cupak pisze:

    Urząd papieża pełni już rolę „namiestnika – zastępcy” Chrystusa przez kilkanaście wieków, ale w czasach końca zapewne szykowana jest kulminacja tego zwiedzenia, być może przyjście ogólnoświatowego mesjasza ? Którego Apokalipsa wiąże z ożywionym obrazem Bestii nawiązując tym do księgi Daniela i do złotego posągu Nabuchodonozora, który reprezentował całą Bestię tworzoną przez ludzkość na przestrzeni wieków od wieży Babel do czasów dzisiejszych, a ludzie byli zmuszeni oddać mu pokłon, czyli powrót tych samych praktyk co w starożytnym Babilonie, ale rozszerzonych na cały świat.

    Koronacja Pawła VI miała miejsce podczas letniego przesilenia i równocześnie nowiu Księżyca. Taki sam układ na niebie miał miejsce w 1982 kiedy to Benjamin Creme wieszczył, że w Londynie nastąpi powtórne przyjście mesjasza znanego światu jako Chrystus, Mahdi, Maiterya, Krishna. Mesjasz wtedy się jeszcze nie pojawił, ale tym dniu narodził się następca tronu monarchii brytyjskiej.

    Czy możliwe że w czasach końca monarchia papieska ustąpi innej monarchii ? Biblia mówi, że Bestia z Ziemi ma wtedy dominować i to za jej sprawą świat ma ulec jeszcze mocniej temu samemu zwiedzeniu w nowej odsłonie.

    Polubione przez 4 ludzi

 2. SS pisze:

  Mnie osobiście zastanawia, czy kluczowej roli nie będzie odgrywała tzw. ,,Matka Boska”. Co ciekawe, cieszy się ona szczególną estymą w islamie, większą niż Jezus, zdegradowany do roli proroka, którego imię w Koranie jest zniekształcone, wbrew regułom gramatycznym. Bogini-matka jest też świetnie rozpoznawalnym symbolem w religiach wschodu. Różne ruchy dalekie od religii czczą Gaię – nawiasem mówiąc obecny papież bluźni, mówiąc o ,,matce naturze”

  Polubione przez 1 osoba

  • Cupak pisze:

   Franciszek akurat nie powiedział nic nowego czego nie mówiono i nie robiono tam od dawna.

   Biblia od ST do NT potępia bałwochwalstwo czyli wywyższanie człowieka i jego wyobrażenia o bóstwie ponad Boga, a szczególną uwagę skupia na żeńskich bóstwach np. Królowej Niebios – Asztarte, Artemidzie Efezskiej, itd. Bo to nie stworzenie należy czcić ale Stwórcę.

   Paweł chciał zwrócić uwagę na pogański kult figur, relikwii i obrazów i został zaatakowany co stałoby się na pewno i dziś bo mamy to samo lecz ukryte pod płaszczem chrześcijaństwa.

   „I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka” List do Rzymian 1:23

   „Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wiele ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic, i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: Wielka jest Artemida Efeska.” Dzieje Apostolskie 19:26-28

   Nawet Wikipedia mówi że Artemida Efeska (Rzymska Diana) zmieniła tylko nazwę na Matkę Boską Efeską i dokonał tego sobór Efeski 431 n.e , który połączył dawny pogański kult Artemidy Wielkiej Matki z biblijną Marią. Biblia takie praktyki nazywa Tajemnicą Wielkim Babilonem, bo pod zasłoną chrześcijaństwa ukrywane są pogańskie nauki przeciwne temu o czym uczy Pismo Święte.

   Jedynym człowiekiem wywyższonym przez Biblię jest samo Słowo wcielone czyli Jezus Chrystus. Dlatego Chrystus wielokrotnie ostrzega przed zwiedzeniem które nastanie w Jego owczarni i nieliczni je zauważą.

   Polubione przez 4 ludzi

   • JAN pisze:

    JA Teraz napiszę całościowo odnosząc się do blogu i komentarzy.

    SŁOWO to BÓG[OJCIEC, który JEST w Niebiesiech] – [JA] – DUCH – Korzenie Drzewa Oliwnego – Korzenie Drzewa Życia. Niebiesa to Słowiańskie PRA.[PRA w JA, a więc to Bóg jest Wszystko Żyjące].

    SŁOWO wcielone to JEZUS – [JESTEM] – cielesność – odwzorowanie DUCHA w Wodnej MATRYCY – OWOC [kto od jakiego Ducha[Drzewa] pochodzi poznajemy po Owocu][to dzieje się w JA w NA część Pełni – odwrócona NA w JA = Świat, który widzimy zmysłami – tzw. ten Świat(ten AION). JA nie pochodzi z Tego Świata.

    Sam AKT Stawania się, wcielania się SŁOWA to Chrystus [JA JESTEM] Słowiańska JA w JA – obrazuje to część wspólna przenikających się kół na Twoim rysunku.

    Lecz taki podział powstał jedynie dla zrozumienia Istoty PEŁNI.
    TO JEST zawsze Całość, PEŁNIA – Bóg TrójJEDYNY. Tym JEST każdy zRODzony Człowiek [lecz jeśli w zwiedzeniu Wierzy np. w dogmaty kk tego doświadczy w tym AIONie(w Tym Świecie przejawionym, bo według Wiary Waszej Stanie się Wam]. To dlatego Wasz OJCIEC, który Jest w Niebiesiech WIE czego Wam potrzeba zanim Go o to poprosicie. A Kiedy prosicie, proście tak jakbyście JUŻ otrzymali. I o cokolwiek poprosicie OJCA w Imieniu Moim [w imieniu JEDNOŚCI CIAŁA(Świątyni DUCHA) z DUCHEM – OJCEM], da Wam.
    Zmysły cielesne tego AIONU [tej czasoprzestrzeni] nie dosięgają „przestrzeni” OJCA. OJCA objawił JEZUS. OJCIEC daje Nam To w Co WIERZYMY, lecz Jedynie poprzez WIARĘ w NIEGO obcujemy z OJCEM w Niebiesiech.
    Tzw. czasy końca to koniec Czasu. Wtedy Czasu JUŻ nie będzie. Nie będzie Zwłoki (upływu Czasu) między tym co Duchowe i Tym co Cielesne [Jezus w dzieciństwie, kiedy nauczyciel chciał uderzyć Jezusa ten Natychmiast padał Martwy(w tym AIONie)]. Dlatego Bądźcie doskonali, jak OJCIEC Wasz, który Jest w Niebiesiech.

    NA widzenie [NAwiedzenie] to zmysłowe postrzeganie w tym AIONie w [JA w NA część Pełni].
    PRA widzenie [PRA w JA, PRAWDA- JA(SŁOWO) naRODziło, aby dać świadectwo PRAWDZIE w tym AIONie ] to dostęp do AIONu DUCHA(OJCA) dzięki WIERZE, że JA JESTEM[no przecież nie JAN – piszący to, tylko Chrystus].
    Świat(ten AION – fizyczna Czasoprzestrzeń) Was(którzy uWierzyli, że JA JESTEM, czyli, że Są Jedno z OJCEM)nie NA widzi, bo JUŻ chodzicie w PRA widzeniu w PRAWDZIE.
    Dlatego Mamy dokonać METANOI – zmiany sposobu, myślenia, postrzegania PEŁNI.
    Nie dawać uwagi Przejawieniu(nie upijać się starym winem), nie być przez NA(węża)wiedzonym, lecz dawać Całą. Swą Uwagę PRAWDZIE, aby być sPRAwiedliwymi. OJCIEC Wasz, który Jest w Niebiesiech nie wymaga żadnej ofiary. OJCA czcimy w DUCHU i PRAWDZIE.

    „Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o Mnie; Ale mimo to do Mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot.”
    Moje Słowa to nie ocena czy krytyka tego KIM w Swej Świadomości w Tej OTO chwili Jesteście[to do wszystkich, którzy to czytają] i jaką Drogą podążają Wasze Myśli. TO MOJE spostrzeżenia Żywego BOGA.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.