Natura Boga – LOGOS

Powstało wiele koncepcji, które próbują wyjaśnić naturę Boga i Jego objawienie się światu np. poprzez wieczną Trójcę, która jednak nie opiera się na Słowie Bożym, a przez to posiada wiele błędów logicznych, które ją wykluczają. Mimo to większość chrześcijan opiera swoje postrzeganie Boga na tym fałszywym fundamencie co może zrodzić zwiedzenie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 9 Komentarzy

Ojciec Izraela

Stary Testament obfituje w analogie gr.  ANA – LOGOS  czyli podobieństwa, które zapowiadały Boże zamiary ukryte w życiu i historiach tamtejszych ludzi. Historia Abrahama, który miał złożyć w ofierze swojego syna danego z Bożej obietnicy Izaaka, jest ukrytym proroctwem o zbawczej misji samego Boga.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szabat, a dzieło Chrystusa

Szabat jako czas spotkania z Bogiem ma wielkie symboliczne znaczenie, które zapowiada świat bez skażenia grzechem i wieczną przyjaźń z Bogiem.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 7 Komentarzy

Łaska czy uczynki ?

U podstaw całej Biblii stoi jedna prawda, na której oparta jest esencja Dobrej Nowiny i całe zbawienie człowieka, a cała walka toczy się właśnie o nią od samego początku.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Znaczenie liczby „42”

W Biblii liczba 42 pojawia się w kontekście ścierania się Prawdy z kłamstwem o Bogu, ucisku w postaci duchowej niewoli i zwiedzenia. Jest obecna w zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie.

„Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.” Apokalipsa 11:2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Czym jest materia ?

Bóg stworzył wszystko swoim Słowem, a to co widzialne nie powstało ze świata który obserwujemy zmysłami.

 „Światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk” Hebrajczyków 11:3

Co ciekawe nauka XX i XXI wieku wcale nie obaliła tego twierdzenia a wręcz przyniosła jego dokładne potwierdzenie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Dylatacja czasu i 7 planeta niebios, a przyjście Chrystusa

Shabbatai  (odpoczywający) to siódma planeta nieba znana światu jako Saturn. Z perspektywy obserwatora kosmicznego(Stwórca) jest to 6 obiekt od Słońca, natomiast z perspektywy człowieka jest 7 „światełko” nieba.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 5 Komentarzy