Klucz Dawida

„To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.” Apokalipsa 3:7

Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Znak przyjścia Syna Bożego

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego” Mateusza 24:30

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Szabat zapowiedzią Chrystusa i wiecznego królestwa Boga !

W Jezusie Chrystusie Bóg(stwórca) spotyka się z człowiekiem(stworzeniem), przez co objawia się światu w widzialny sposób i staje się wzorem do naśladowania dla ludzkości, która może w ten sposób zobaczyć i poznać Boga i stać się również Jego Świątynią na podobieństwo Syna Bożego.

„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.” Mateusza 12:8

„Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął.” Wyjścia 20:11

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Bestia z Ziemi

Apokaliptyczna Bestia z Ziemi o dwóch rogach baranich mówiąca jak smok to ostatnie światowe imperium, które sprawi, że władza i cześć wróci z powrotem do Bestii z Morza, która jak wiemy ma swój początek w starożytnym Babilonie i czasach budowania wieży Babel.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Proroctwa warunkowe, a zwiedzenie !

Stary Testament zawiera wiele proroctw, które mówią co by się stało i jak wyglądałby obecny świat, gdyby narodowy Izrael trwałby nieustannie w przymierzu z Bogiem. Te proroctwa jednak już się nie wypełnią z powodu niedotrzymania ich warunków.  Tu pojawia się jednak groźba, że właśnie te niespełnione Biblijne proroctwa mogą zostać użyte do zwiedzenia świata jakoby teraz nadszedł czas ich wypełnienia co zresztą głoszą fałszywi prorocy.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Świątynia Boga, a Obraz Bestii

Żywą Świątynią i obrazem Boga jest Jezus Chrystus, ale kim będzie ożywiony obraz (posąg) Bestii mający pojawić się tuż przed ponownym przyjściem Chrystusa ?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Biblijna kolejność wydarzeń czasów końca

Tajemnicze niewidzialne porwanie czy milenijne panowanie Chrystusa jeszcze tu na starej i dotkniętej grzechem ziemi przez 1000 lat są jednym z wielu fałszywych nauk jakie pojawiły się aby, wprowadzić wielu w błąd i jak najbardziej ułatwić szatanowi zwiedzenie o ile to możliwe nawet wybranych. (Mat 24:24)

Warto więc zapoznać się z biblijną chronologią wydarzeń czasów końca, którą logicznie zapowiedział Bóg w Piśmie Świętym, a szatan chce rękoma fałszywych proroków i nauczycieli pogmatwać ludzkimi wymysłami co może w ostateczności zaowocować nawet utratą wiary w Boże Słowo i Boga podczas ostatnich wydarzeń na ziemi i będzie tym czym sługą zła zależy najbardziej.

Polecam wykład Waltera Veitha „Nadchodzący kulminacyjny punkt historii”, który według mnie najdokładniej oddaje przesłanie Słowa Bożego o czasach ostatecznych.

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz