Andrew Farley – Co zbawia ?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świątynia Boża – zapowiedź nowego człowieka

Świątynia zbudowana przez Salomona z polecenia i planu Boga poprzez swoją architekturę geometrycznie i matematycznie nawiązuje wprost do połączenia się Bożego Ducha i człowieka w Jedno, które dokonało się w Chrystusie wymazując czyn Adama.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znaki na niebie – 2020

Rok 2020 obfituje w różne astronomiczne zjawiska, które mogą zapowiadać znaczące wydarzenia dla świata. Kosmiczny nieboskłon jest jak ogromny i skomplikowany zegar odliczający epoki poprzez ruch ciał niebieskich, które obserwowane z Ziemi są traktowane jako znaki czasów. Tak było od starożytności, kiedy mędrcy próbowali je rozszyfrowywać, a inni nawet kreować swoją własną boską narracje wykorzystując je do zwodzenia świata jak król Nabuchodonozor protoplasta światowych elit stojących w opozycji do biblijnego Boga.

„Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!” Rodzaju 1:14

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Czym Naprawdę jest Nowe Przymierze – ANDREW FARLEY

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Ciało czy Duch ?

Co tak naprawdę uczynił Chrystus i czym jest Nowe Przymierze zawarte w oparciu o Zakon Ducha i Duchowy Odpoczynek ? Większość chrześcijan zagłuszana przez fałszywych nauczycieli strachem i karą stara się poddać na powrót zakonowi niewoli śmierci czyli uczynków ciała. Odrzucając Łaskę Bożego usprawiedliwienia wracamy do Ogrodu Eden do Drzewa Poznania Dobra i Zła czyli dokonywania własnych wyborów, rodzące chlubienie się swoją własną sprawiedliwością i wyższością, gdy tymczasem tak naprawdę nic nie mamy, stajemy się tak samo nadzy jak Adam i Ewa.

„Chcę dowiedzieć się od was tego jednego: Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie?„Galatów 3:23 Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Natura Boga – LOGOS

Powstało wiele koncepcji, które próbują wyjaśnić naturę Boga i Jego objawienie się światu np. poprzez wieczną Trójcę, która jednak nie opiera się na Słowie Bożym, a przez to posiada wiele błędów logicznych, które ją wykluczają. Mimo to większość chrześcijan opiera swoje postrzeganie Boga na tym fałszywym fundamencie co może zrodzić zwiedzenie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 9 Komentarzy

Ojciec Izraela

Stary Testament obfituje w analogie gr.  ANA – LOGOS  czyli podobieństwa, które zapowiadały Boże zamiary ukryte w życiu i losach tamtejszych ludzi. Historia Abrahama, który miał złożyć w ofierze swojego syna danego z Bożej obietnicy Izaaka, jest ukrytym proroctwem o zbawczej misji samego Boga.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Szabat, a dzieło Chrystusa

Szabat jako czas spotkania z Bogiem ma wielkie symboliczne znaczenie, które zapowiada świat bez skażenia grzechem i wieczną przyjaźń z Bogiem.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 7 Komentarzy

Łaska czy uczynki ?

U podstaw całej Biblii stoi jedna prawda, na której oparta jest esencja Dobrej Nowiny i całe zbawienie człowieka, a cała walka toczy się właśnie o nią od samego początku.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Znaczenie liczby „42”

W Biblii liczba 42 pojawia się w kontekście ścierania się Prawdy z kłamstwem o Bogu, ucisku w postaci duchowej niewoli i zwiedzenia. Jest obecna w zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie.

„Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące.” Apokalipsa 11:2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze