Jezus Chrystus – Świątynia Boga

Pan Jezus zrodzony z niewiasty mocą Ducha Bożego jako Drugi Adam przywrócił ludzkości pierwotną bo utraconą w Edenie rolę Świątyni Boga.

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?  A jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.” 1 Koryntian 3:16-17(UBG)

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Natura Syna Bożego

Niektórzy uważają, że Pan Jezus jest Bogiem, inni że jest zarówno Bogiem i człowiekiem, a jeszcze inni że Archaniołem. Czy Biblia pozwala nam na taką nieścisłość w tak kluczowym  temacie ? Czy może jednak oświadcza wprost jaka jest natura Pana Jezusa  ? 

Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmiczłowiek Chrystus Jezus” 1 Tymoteusza 2:5(UBG)

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znak z Księgi Ezechiela

Dziewiąty rozdział Księgi Ezechiela jest bezpośrednią inspiracją dla Księgi Objawienia i pieczętowania resztki Bożej oraz pozwala nam zrozumieć znaczenie symboliki Apokalipsy.

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ewangelia Mateusza 23:37 i SZALIAH

„Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście!” Mateusza 23:37(UBG)

Powyższe i inne podobne słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa są często używane jako argument dowodzący, że Chrystus jest Bogiem co jest poważnym błędem wynikającym z braku zrozumienia tego kim jest Boży SZALIAH

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Liczba Gwiazdy i dylatacja czasu

Ciąg liczbowy w układzie heksagramu znany potocznie jako liczba gwiazdy jest najprostszą formą  przedstawienia esencji idei objawienia się niewidzialnego Boga w stworzeniu.  

logo73

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 7 Komentarzy

Kto stworzył świat ?

„Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne.” Hebrajczyków 11:3(UBG)

logologos

Wiele osób uważa, że Pan Jezus jest Stwórcą lub Współtwórcą świata, ale czy Pismo Święte podziela takie stanowisko ?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Milenijne panowanie Chrystusa

Na ten temat stworzono nielogiczną i niespójną interpretacje, o tym że powracający Pan Jezus będzie przez 1000 lat panował tutaj na starej ziemi.  Taka błędna nauka czyni miejsce na światowej scenie dla pojawienia się fałszywego mesjasza i jest podstawą ostatecznego zwiedzenia chrześcijaństwa.

ramkaczasu

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 3 Komentarze

Ewangelia Jana 8:58

Spora większość czytelników Słowa Bożego pod wpływem fałszywych doktryn wyciąga błędny wniosek, że Pan Jezus zwracając się do kapłanów poprzez frazę: „Zanim Abraham był, ja jestem”  nawiązuje bezpośrednio do rozmowy Mojżesza i Boga z 3 rozdziału Księgi Wyjścia, co ma być jednoznacznym argumentem na Jego odwieczną preegzystencje i tożsamość jako Boga, ale czy takie w rzeczywistości jest przesłanie tego fragmentu Pisma ?

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Prorok taki jak Mojżesz

„Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę.” Powtórzonego Prawa 18:18 (UBG) 

slowopismologo2

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Gwiazda LOGOS 373 SŁOWO

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.” Jana 1:1-3(UBG)

Początek Ewangelii Jana odsłania przed nami praprzyczynę stworzenia świata jako objawienie się niewidzialnego Boga dokonane poprzez Jego SŁOWO – LOGOS.

logos373logo

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze