Apokaliptyczny Abbadon

Jaka jest rola apokaliptycznej postaci nazwanej z hebrajskiego Abbadon, a z języka greckiego Apollyon otwierającej otchłań, którego lęka się szatan i służący mu ziemscy królowie, a Hollywood w swoich filmach zazwyczaj przedstawia jego pojawienie się jako kosmicznego antagonistę ludzkości i największe zagrożenie dla świata?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

List do Rzymian 9

Apostoł Paweł w 9 rozdziale Listu do Rzymian porusza, bardzo trudną do przyjęcia dla większości ludzi z powodu ich cielesnej natury po Adamie, kwestie wynikającą z Bożego charakteru, że to nie człowiek podejmuje decyzje o swoim losie, a czyni to sam Bóg.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Andrew Farley – Co zbawia ?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świątynia Boża – zapowiedź nowego człowieka

Świątynia zbudowana przez Salomona z polecenia i planu Boga poprzez swoją architekturę geometrycznie i matematycznie nawiązuje wprost do połączenia się Bożego Ducha i człowieka w Jedno, które dokonało się w Chrystusie wymazując czyn Adama.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znaki na niebie – 2020

Rok 2020 obfituje w różne astronomiczne zjawiska, które mogą zapowiadać znaczące wydarzenia dla świata. Kosmiczny nieboskłon jest jak ogromny i skomplikowany zegar odliczający epoki poprzez ruch ciał niebieskich, które obserwowane z Ziemi są traktowane jako znaki czasów. Tak było od starożytności, kiedy mędrcy próbowali je rozszyfrowywać, a inni nawet kreować swoją własną boską narracje wykorzystując je do zwodzenia świata jak król Nabuchodonozor protoplasta światowych elit stojących w opozycji do biblijnego Boga.

„Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!” Rodzaju 1:14

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Czym Naprawdę jest Nowe Przymierze – ANDREW FARLEY

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Ciało czy Duch ?

Co tak naprawdę uczynił Chrystus i czym jest Nowe Przymierze zawarte w oparciu o Zakon Ducha i Duchowy Odpoczynek ? Większość chrześcijan zagłuszana przez fałszywych nauczycieli strachem i karą stara się poddać na powrót zakonowi niewoli śmierci czyli uczynków ciała. Odrzucając Łaskę Bożego usprawiedliwienia wracamy do Ogrodu Eden do Drzewa Poznania Dobra i Zła czyli dokonywania własnych wyborów, rodzące chlubienie się swoją własną sprawiedliwością i wyższością, gdy tymczasem tak naprawdę nic nie mamy, stajemy się tak samo nadzy jak Adam i Ewa.

„O, niemądrzy Galatowie! Któż was zwiódł? A przecież przed oczami mieliście obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Jednego tylko chcę się od was dowiedzieć: otrzymaliście Ducha dzięki uczynkom nakazanym przez Prawo czy też dzięki posłuszeństwu wobec wiary? Czy jesteście aż tak niemądrzy? Rozpocząć od ducha, a teraz skończyć w ciele! Czyż na próżno tak dużo doświadczyliście? Czyżby rzeczywiście na próżno? Czyż Ten, który udziela wam Ducha i działa pośród was cuda, czyni to dla uczynków nakazanych przez Prawo, czy też dla posłuszeństwa wobec wiary? Podobnie było z Abrahamem: uwierzył Bogu i to poczytano mu za usprawiedliwienie. Zrozumiejcie więc, że synami Abrahama są ci właśnie, którzy wierzą. Pismo zaś przewidując, że Bóg usprawiedliwi pogan dzięki wierze, dało Abrahamowi tę radosną nowinę: Ty będziesz błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Tak więc ci, którzy wierzą, mają błogosławieństwo razem z wierzącym Abrahamem. Ci natomiast, którzy powołują się na uczynki nakazane przez Prawo, ściągają na siebie przekleństwo.” Galatów 3
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Natura Boga – LOGOS

Powstało wiele koncepcji, które próbują wyjaśnić naturę Boga i Jego objawienie się światu np. poprzez wieczną Trójcę, która jednak nie opiera się na Słowie Bożym, a przez to posiada wiele błędów logicznych, które ją wykluczają. Mimo to większość chrześcijan opiera swoje postrzeganie Boga na tym fałszywym fundamencie co może zrodzić zwiedzenie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 9 Komentarzy

Ojciec Izraela

Stary Testament obfituje w analogie gr.  ANA – LOGOS  czyli podobieństwa, które zapowiadały Boże zamiary ukryte w życiu i losach tamtejszych ludzi. Historia Abrahama, który miał złożyć w ofierze swojego syna danego z Bożej obietnicy Izaaka, jest ukrytym proroctwem o zbawczej misji samego Boga.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Szabat, a dzieło Chrystusa

Szabat jako symboliczny czas spotkania z Bogiem zapowiadał świat bez skażenia grzechem i powrót do Bożego Raju.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 7 Komentarzy