Predestynacja, a wolna wola

Bardzo interesująca seria nauczań Roberta Sproula wyjaśniająca biblijną predestynacje.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czy Szabat to pieczęć Boga ?

Im bliżej czasów końca tym mamy coraz większe zamieszanie i zwiedzenie panujące w rozeznaniu jakie doktryny wynikają wprost ze Słowa Bożego, a jakie mają tylko taki pozór, a ich rzeczywistym źródłem jest ludzki grzeszny umysł. Jednym z takich dylematów jest dzień odpoczynku, któremu nadaje się pozycje pieczęci Bożej mającej być odróżnieniem Ludu Bożego od świata.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Nowe Jeruzalem – Nowa Ludzkość

Czy wspaniały architektoniczny opis Nowego Jeruzalem z Apokalipsy dotyczy materialnego miasta czy jest raczej wysoce symbolicznym przedstawieniem stanu ludzkości na ziemi, kiedy Bóg  zamieszka ze swoim odnowionym na podobieństwo Chrystusa ludem ?

I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.” Apokalipsa 21:3-3

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Apokaliptyczny Abbadon

Jaka jest rola apokaliptycznej postaci nazwanej z hebrajskiego Abbadon, a z języka greckiego Apollyon otwierającej otchłań, którego lęka się szatan i służący mu ziemscy królowie, a Hollywood w swoich filmach zazwyczaj przedstawia jego pojawienie się jako kosmicznego antagonistę ludzkości i największe zagrożenie dla świata?

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

List do Rzymian 9

Apostoł Paweł w 9 rozdziale Listu do Rzymian porusza, bardzo trudną do zrozumienia i przyjęcia dla większości ludzi  kwestie wynikającą z Bożego charakteru, że to nie człowiek podejmuje decyzje o swoim ostatecznym losie, a czyni to Bóg wedle swojej woli.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Andrew Farley – Co zbawia ?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świątynia Boża – zapowiedź nowego człowieka

Świątynia zbudowana przez Salomona z polecenia i planu Boga poprzez swoją architekturę geometrycznie i matematycznie nawiązuje wprost do połączenia się Bożego Ducha i człowieka w Jedno, które dokonało się w Chrystusie wymazując czyn Adama.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znaki na niebie – 2020

Rok 2020 obfituje w różne astronomiczne zjawiska, które mogą zapowiadać znaczące wydarzenia dla świata. Kosmiczny nieboskłon jest jak ogromny i skomplikowany zegar odliczający epoki poprzez ruch ciał niebieskich, które obserwowane z Ziemi są traktowane jako znaki czasów. Tak było od starożytności, kiedy mędrcy próbowali je rozszyfrowywać, a inni nawet kreować swoją własną boską narracje wykorzystując je do zwodzenia świata jak król Nabuchodonozor protoplasta światowych elit stojących w opozycji do biblijnego Boga.

„Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!” Rodzaju 1:14

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Czym Naprawdę jest Nowe Przymierze – ANDREW FARLEY

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Ciało czy Duch ?

Co tak naprawdę uczynił Chrystus i czym jest Nowe Przymierze zawarte w oparciu o Zakon Ducha i Duchowy Odpoczynek ? Większość chrześcijan zagłuszana przez fałszywych nauczycieli strachem i karą stara się poddać na powrót zakonowi niewoli śmierci czyli uczynków ciała. Odrzucając Łaskę Bożego usprawiedliwienia wracamy do Ogrodu Eden do Drzewa Poznania Dobra i Zła czyli dokonywania własnych wyborów, rodzące chlubienie się swoją własną sprawiedliwością i wyższością, gdy tymczasem tak naprawdę nic nie mamy, stajemy się tak samo nadzy jak Adam i Ewa.

(1)O głupi Galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie, was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany? (2) Tego tylko chciałbym się od was dowiedzieć: Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie wiary? (3) Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? (4) Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno? (5) Ten więc, który udziela wam Ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? (6) Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (7) Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. (8) A Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło ewangelię Abrahamowi: W tobie będą błogosławione wszystkie narody. (9) Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. (10) Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa. (11) A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary. (12) Prawo zaś nie jest z wiary,Galatów 3 (UBG)
Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze