Błędny obraz „Piekła”

W umysłach ludzi krąży niebiblijne bo mające korzenie w pogaństwie przekonanie, że ludzie niezbawieni trafią do strasznego miejsca pełnego cierpienia gdzie Bóg przez całą wieczność będzie karał ich za nieposłuszeństwo. Niektórzy, aby trochę złagodzić ten obraz tworzą tylko z pozoru mniej straszne interpretacje o bytowaniu w twz. trwałym „odłączeniu” od Boga oraz rozważaniu tego w nieskończoność bez możliwości naprawy koszmarnego stanu w jakim się znalazło.  Czytaj dalej

Reklamy
Opublikowano Bez kategorii | 3 Komentarze

Dwie kobiety Apokalipsy

Rozpoznanie Wielkiej Nierządnicy z Apokalipsy Jana jest bardzo proste i nie da się pomylić jej tożsamości z innymi światowymi tworami, gdyż Biblia jest bardzo dokładna w tym temacie.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 6 Komentarzy

Znaki na niebie

W lipcu na niebie w gwiazdozbiorze Koziorożca pojawiło się bardzo rzadkie zjawisko, zaćmienie Księżyca i wielka opozycja Marsa i to podczas koniunkcji (zbliżenia w najkrótszej linii) obu obiektów ! Połączenie to może zapowiadać początek biblijnych czasów końca, ale tu należy być bardzo ostrożnym, aby nie ulec zwiedzeniu serwowanym przez świat fałszywą interpretacją znaków i proroctw dyktowanych grzeszną ludzką naturą.  Tak właśnie zrobił babiloński król Nabuchodonozor protoplasta światowych elit, a którego wyczyn (oddawanie czci obrazowi / posągowi Bestii) wedle Apokalipsy ma zostać powtórzony w czasach końca na całej ziemi.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Czasy końca ukryte w historii Eliasza

Historia Eliasza co znaczy [Bogiem jest JAHWE] jako jedna z wielu starotestamentowych analogii przedstawia sytuacje przez jaką będzie musiała przejść resztka Ludu Bożego w czasach końca, aż do momentu powrotu Chrystusa i pochwycenia na spotkanie z Nim u Ojca.

„To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.” Koheleta 1:9

Cytat z Księgi Koheleta utwierdza nas w przekonaniu, że ST jest proroctwem ukrytym za pośrednictwem symboli i obrazów Izraela dla czasów, które rozpoczęły się narodzinami Jezusa Chrystusa.

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Klucz Dawida

„To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.” Apokalipsa 3:7

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Znak przyjścia Syna Bożego

„I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego” Mateusza 24:30

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 4 Komentarze

Szabat zapowiedzią Chrystusa i wiecznego królestwa Boga !

W Jezusie Chrystusie Bóg(stwórca) spotyka się z człowiekiem(stworzeniem), przez co objawia się światu w widzialny sposób i staje się wzorem do naśladowania dla ludzkości, która może w ten sposób zobaczyć i poznać Boga i stać się również Jego Świątynią na podobieństwo Syna Bożego.

„Albowiem Syn Człowieczy jest Panem sabatu.” Mateusza 12:8

„Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął.” Wyjścia 20:11

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz