Ewangelia głoszona na niebie (część 4)

 „Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Psalm 19:1(UBG)

logo

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ewangelia głoszona na Ziemi (część 3)

 „I wyrzucił wąż ze swojej paszczy za kobietą wodę jak rzekę, aby ją rzeka porwała. Lecz ziemia przyszła kobiecie z pomocą i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą smok wyrzucił ze swojej paszczy. ” Apokalipsa 12:15-16(UBG)

gb

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 3 Komentarze

Imię Boże Dobrą Nowiną

Plan i sposób odkupienia ludzkości jest tak ważny dla Boga, że został zapisany nawet w Jego Świętym Imieniu, a imię Boże w całym stworzeniu.

 „Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich.” Jana 17:26 (UBG)

ihvh

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 6 Komentarzy

Ewangelia głoszona na Ziemi (część 2)

 „I zobaczyłem kobietę siedzącą na szkarłatnej bestii” Apokalipsa 17:3 (UBG)

kob

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Człowiek i klucz Dawida ?

Ludzka twarz zwiera w sobie Bożą sygnaturę nawiązującą do Klucza Dawida, który jest łącznikiem – pośrednikiem między Niebem, a Ziemią. 

dvd

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 3 Komentarze

Ewangelia głoszona na Ziemi (część 1)

„PAN wyprowadził nas potężną ręką z Egiptu, z domu niewoli.” Wyjścia 13:14 (UBG)

morze

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze

Predestynacja, a wolna wola

Bardzo interesująca seria nauczań Roberta Sproula wyjaśniająca biblijną predestynacje czyli  przeznaczenie grupy wybranych do zbawienia z wolą i postanowieniem Pana Boga.

 „Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli PRZEZNACZENI do życia wiecznego. ” Dzieje 13:47-48 (UBG)

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czy Szabat to pieczęć Boga ?

Im bliżej czasów końca tym mamy coraz większe zamieszanie i zwiedzenie panujące w rozeznaniu jakie doktryny wynikają wprost ze Słowa Bożego, a jakie mają tylko taki pozór, a ich rzeczywistym źródłem jest ludzki grzeszny umysł. Jednym z takich dylematów jest dzień odpoczynku, któremu nadaje się pozycje pieczęci Bożej mającej być odróżnieniem Ludu Bożego od świata.

tongues-of-fire

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Andrew Farley – Co zbawia ?

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znaki na niebie – 2020

Rok 2020 obfituje w różne astronomiczne zjawiska, które mogą zapowiadać znaczące wydarzenia dla świata. Kosmiczny nieboskłon jest jak ogromny i skomplikowany zegar odliczający epoki poprzez ruch ciał niebieskich, które obserwowane z Ziemi są traktowane jako znaki czasów. Tak było od starożytności, kiedy mędrcy próbowali je rozszyfrowywać, a inni nawet kreować swoją własną boską narracje wykorzystując je do zwodzenia świata jak król Nabuchodonozor protoplasta światowych elit stojących w opozycji do biblijnego Boga.

„Potem rzekł Bóg: Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat!” Rodzaju 1:14

Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 2 Komentarze